IGUALA FELINA 2015 (CADELLS)

Presentem un servei pensat expressament per a vostè i per la salut de la seva mascota. Amb aquesta assegurança tindrà cobertes les necessitats pel benestar del seu gat.

Aquest pla inclou, durant un any, els següents procediments i descomptes:

 • Consultes gratuïtes anuals a l'horari d'obertura al públic, sense límit de nombre de consultes (no inclou la medicació aplicada, en cas de ser necessària). No s'inclouen les consultes d'especialitat, ni urgències.
 • Cartilla Sanitària
 • Identificació oficial amb Microxip: Obligatori a la Comunitat de Madrid.
 • Vacunació anual. La vacunació completa en gat cadell consta de les següents vacunes:
  • 2 Vacuna Trivalent Felina
  • 2 Vacuna Leucèmia.
  • Vacuna Ràbia. 
 • Desparasitació interna rutinària. Desparasitació cada tres mesos amb comprimits lliurats pel centre segons criteri (Drontal o equivalent). La primera desparasitació amb Telmín, no està inclosa en la iguala.
 • Anàlisi coprológico anual (mètode de flotació) per assegurar la correcta desparasitació intestinal de la seva mascota. Imprescindible per una correcta higiene de gats i persones.
 • Anàlisi anual d'orina per a la prevenció de Flutd: Pretén prevenir la malaltia quan es troba en la fase subclínica. Les anàlisis, tractaments i/o controls posteriors si l'animal tingués alguna alteració no estan inclosos en la iguala.
 • Test de Leucèmia/ immunodeficiència. Destinats a gatets i adults que surten freqüentment a l'exterior. (Mesos de Novembre a Febrer). El 2º Test que cal realitzar en gatets per al diagnòstic definitiu de la malaltia , s'acollirà al descompte a baix indicat.
 • 15% de descompte en analítiques realitzades a la nostra clínica (no proves realitzades en laboratoris externs).
 • 15% de descompte en procediments diagnòstics duts a terme a la clínica pel nostre propi personal. Sense límit de nombre (anàlisi d'orina, citologies, cultiu de fongs, resta de test diagnòstics...)
 • 10% en consultes a domicili.
 • 10% en cirurgies realitzades a la nostra clínica pel nostre personal.
 • 5% d'en proves diagnòstiques de laboratoris externs.
 • 10% de descompte en hospitalització i urgències dutes a terme a la nostra clínica pel nostre personal (no inclou medicació, ni fluïdoteràpia).
 • 10% en radiografies realitzades en la nostra clínica.
 • 10% de descompte en alimentació i accessoris (no acumulable a altres ofertes).
 • 10% de descompte en antiparasitaris externs.
 • 5% descompte en perruqueria.

IGUALA FELINA 2015 (ADULTS)

Presentem un servei pensat expressament per a vostè i per la salut de la seva mascota. Amb aquesta assegurança tindrà cobertes les necessitats pel benestar del seu gat.

Aquest pla inclou, anualment, els següents procediments i descomptes.
 • Consultes gratuïtes durant un any a l'horari d'obertura al públic, sense límit de nombre de consultes (no inclou la medicació aplicada, en cas de ser necessària). No s'inclouen les consultes d'especialitat, ni urgències.
 • Cartilla Sanitària
 • Vacunació anual. La vacunació completa en gat adult consta de les següents vacunes:
  • Vacuna Trivalent Felina
  • Vacuna Leucèmia.
  • Vacuna Ràbia. 
 • Desparasitació interna rutinària. Desparasitació cada tres mesos amb comprimits lliurats pel centre segons criteri (Drontal o equivalent)..
 • Anàlisi coprológic anual (mètode de flotació) per assegurar la correcta desparasitació intestinal de la seva mascota. Imprescindible per a una correcta higiene de gats i persones.
 • Anàlisi anual d'orina per a la prevenció de Flutd: Pretén prevenir la malaltia quan es troba en la fase subclínica. Les anàlisis, tractaments i/o controls posteriors si l'animal tingués alguna alteració no estan inclosos a la iguala.
 • Test de Leucèmia/ immunodeficiència. Destinats a gatets i adults que surten freqüentment a l'exterior. (Mesos de Novembre a Febrer). El 2º Test que cal realitzar en gatets per al diagnòstic definitiu de la malaltia, s'acollirà al descompte a baix indicat.
 • 15% de descompte en analítiques realitzades a la nostra clínica (no proves realitzades en laboratoris externs).
 • 15% de descompte en procediments diagnòstics duts a terme a la clínica pel nostre propi personal. Sense límit de nombre (anàlisi d'orina, citologies, cultiu de fongs, resta de test diagnòstics...)
 • 10% en consultes a domicili.
 • 10% en cirurgies realitzades en la nostra clínica pel nostre personal.
 • 5% d'en proves diagnòstiques de laboratoris externs.
 • 10% de descompte en hospitalització i urgències dutes a terme a la nostra clínica pel nostre personal (no inclou medicació, ni fluïdoteràpia).
 • 10% en radiografies realitzades a la nostra clínica.
 • 10% de descompte en alimentació i accessoris (no acumulable a altres ofertes).
 • 10% de descompte en antiparasitaris externs.
 • 5% descompte en perruqueria.
Clínica Veterinària Doble Dog
Clínica Veterinària Doble Dog
Clínica Veterinaria Doble Dog


Teniu alguna pregunta o inquietuds sobre els nostres serveis?

Contacti'ns.