SERVICIOS VETERINARIOS

Consultes generals


En la nostra clínica realitzem tot tipus de procediments per a la salut i el benestar de les nostres mascotes, en aquestes consultes diagnostiquem i tractem tot tipus de patologies, també realitzem protocols per a la prevenció de malalties, vacunació, desparasitació, identificació animal, control de pes.

Tenim un equip especialista d'animals exòtics.

Reproducció assistida i obstetrícia, estudis seminals, inseminació artificial, citologies vaginals, diagnòstic i seguiment de gestació, preparació al part, suport al part natural, cesàries, control i seguiment neonatal.

Realitzem consultes a domicili i urgències 24 hores (696 966 670).

Tornar

Laboratori

Comptem amb un laboratori d'anàlisi clínic pròpi, en el qual realitzem la majoria de les analítiques, tant de sang com d'orina, d'una manera immediata, per complementar els diagnòstics clínics.

 • Hematologia i bioquímica clínica i anàlisi rutinari d'orina.
 • Immunologia: Realitza proves sobre els anticossos que revelen la presència i activitat de microorganismes en el nostre pacient.
 • Microbiologia: Per determinar paràsits en femta. Identificació de bacteris en sang, pus, orina.


Realitzem raspats cutanis per diagnosticar la presència de paràsits en la pell, citologies, cultius de pèl, control de qualitat de l`esperma.

En cas de ser necessari realitzar proves més específiques, disposem de serveis concertats amb laboratoris externs de gran prestigi.

Tornar

Diagnòstic per imatge

A l'actualitat és imprescindible utilitzar aquestes tècniques mèdiques per aconseguir un diagnòstic correcte i ràpid pel benestar de l'animal. Com a la Clínica Veterinària Doble Dog ho sabem, disposem de:

 • Radiologia: Imprescindible per al diagnòstic de traumes i valoració de l'estructura òssia de l'animal, diagnòstic de displàsia de maluc i colze, artritis/artrosis. Per realitzar estudis digestius (presència de cossos estranys) trànsit intestinal, visualització de l'aparell urinari.
Amb la radiologia també s'utilitzen les proves de contrast necessàries en determinats casos.
 • Ecografia: Fonamental per poder visualitzar els teixits tous com: intestí, pàncrees, bufeta, fetge, pròstata, ovaris, testicles, cor. I per a la realització de biòpsies eco-guiades.
 • Vídeo endoscòpia: Un equip de gran professionalitat treballa a la nostra clínica  als casos necessaris. Aquesta prova es realitza sota citació prèvia. És vital per a l'extracció de cossos estranys gastrointestinals sense cirurgia, presa de biòpsies, pòlips.
És un mètode molt menys traumàtic per a les nostres mascotes ja que no és necessari cirurgia ni recuperació postoperatòria.
 • Ressonància magnètica: Treballem conjuntament amb La Universitat Complutense de Madrid per realitzar aquest tipus de diagnòstic quan ho veiem necessari.

Cirurgies

En el nostre quiròfan realitzem intervencions quirúrgiques en diferents espècies animals (gos, gat, fura, cobai, conill, hàmster, rèptils, aus).

 • Cirurgies generals: Esterilitzacions, extracció de tumors, presa de biòpsies.
 • Cirurgies odontològiques: neteges de boques, extraccions dentals, tumors bucals, llimat de peces dentals en rosegadors.
 • Cirurgies digestiva i abdominal: Extirpació de tumors, extracció de cossos estranys, hèrnies umbilicals, inguinals, perineals, dilatació/torsió gàstrica, obstruccions intestinals, cirurgia hepàtica, cirurgia esplènica.
 • Cirurgies traumatòlogues: Luxacions de ròtula, maluc, colze, trencament de lligament creuat, fractures, displàsia de colze, displàsia de maluc, osteosíntesis, fixacions, fractures complicades.
 • Cirurgies obstètriques: Cesàries, piomètries, ovari-histerectomies, lligadures de trompes.
 • Cirurgies urinàries: Nefrectomia, nefrotomia, uretrostomia, litiasi renal, litiasi vesical.
 • Cirurgies oculars: Ectropi, entropi, quists dermoides, úlceres tòrpides.
 • Cirurgies neurològiques: tumors teixit nerviós.
 • Cirurgia per ultrasons: Elongació del paladar tou en braquicèfals, extracció de càlculs uretrals.

Hospitalització

En la Cínica Veterinària Doble Dog sabem la importància que té el benestar de la nostra mascota. Per això, comptem amb boxes individuals adequats a cada tipus d'animal per poder dur a terme un seguiment continu i de qualitat, per mantenir les seves constants vitals i assegurar-nos una ràpida recuperació.

Tornar

Atenem urgències les 24 hores. Truqui'ns al: 677 336 669